beskyttelse af brand

Hvordan beskytter jeg mit brand?

Brand dækker normalt over en virksomheds visuelle identitet, dvs. virksomhedens navn, logo, slogans etc. Disse brand elementer kan i Danmark beskyttes på to forskellige måder: Via varemærkeregistrering eller ibrugtagning.

  • Varemærkeregistrering. Her indsender man en ansøgning om registrering af varemærke til Patent- og Varemærkestyrelsen. Styrelsen laver en vurdering af, hvorvidt navnet/figuren opfylder kravene til varemærkeregistrering, samt om der er lignende mærker som evt. konflikter med det ansøgte. Hvis betingelserne er opfyldt, udstedes varemærket. Man har derved som rettighedsejer opnået en registreret ret, som man kan håndhæve.
  • Ibrugtagning. I Danmark kan varemærkeretten stiftes ved ibrugtagning. Dvs. man skal kunne bevise, at man har brugt varemærket på produkter eller i markedsføringsmateriale, og at sådan brug er blevet kendt hos den tiltænkte aftagergruppe. Stiftelse ved ibrugtagning er begrænset til relativ få EU lande. Derfor man bør søge registrering, såfremt man ønsker at markedsføre sig uden for Danmark.

For mange virksomheder vil en brand strategi ofte resultere i, at man anvender begge metoder til forskellige elementer. Således vil virksomhedens navn og logo, altså virksomhedens brand, ofte blive registreret som varemærker i et større eller mindre geografisk område. Produktnavne, slogans, kampagne udtryk mv. vil der kunne argumenteres for “blot” at ibrugtage. Især såfremt sådanne er nationale, på dansk, og evt. alene anvendes i en kortere periode. Men en sådan strategi skal selvfølgelig altid tilpasses til den enkelte virksomheds situation.

Uanset om man vælger at registrere eller ibrugtage sit brand, er det vigtigt at sikre sig, at man ikke krænker andres rettigheder. Få derfor altid lavet en screening af dit navn/logo/slogan før du går i gang med at bruge det.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.