VAREMÆRKE

Bør du registrere dit varemærke?

Bizzjur deltager i din vurdering af, hvorvidt et navn skal beskyttes som varemærke eller ej. Vi vurderer, hvorvidt et navn lever op til kravene for at blive registreret som varemærke og rådgiver i givet fald om, hvordan anden beskyttelse kan anvendes. Bizzjur foretager nyhedsundersøgelser af navne for at sikre, at kundens navn ikke krænker andres, og at varemærket kan registreres i det geografiske område, som du finder aktuelt.

Du har allerede et varemærke – vi hjælper dig videre

Vi yder kvalificeret varemærke og IPR rådgivning og assisterer med en IPR strategi til at sikre, at I udnytter jeres rettigheder optimalt og får mest ”value for money”. Hvordan skal beskyttelsen være fremadrettet? Skal alt registreres? Og vedligeholdes? Hvori ligger værdien for dit produkt?

 

Overblik
  • Nuværende rettighedssituation
  • Varemærker registreret
  • ”Varemærker” der bruges (ibrugtagning)
  • Geografisk dækning
  • Tidsperiode – overblik over hvornår fornyelser falder
  • Identiske eller lignende varemærker registreret af andre, world wide.
Konsekvens
  • Rådgivning om dækning og tilpasning til situationen
  • Forslag til eventuelle ændringer, nye registreringer mv.
  • IPR strategi
Andre beskyttelsesmuligheder

Bizzjur kan assistere med vurdering og registrering af varemærke og designs, ligesom vi gerne bistår med en overordnet diskussion omkring brugsmodeller og patenter. Resulterer gennemgangen i, at brugsmodel eller patent skal søges, henvises der til en af Bizzjurs samarbejdspartnere.

Skal vi hjælpe dig med dit varemærke

Bizzjur står altid klar til at hjælpe dig med dine juridiske opgaver. Husk, at vi også kan hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.