Markedsdeling – Konkurrenceret

 In Artikler

De fleste ved det godt!

Det er i henhold til konkurrencereglerne ulovligt at dele markeder, koordinere priser og indgå aftaler der begrænser konkurrencen mellem konkurrenter.

Brud på reglerne kan have store konsekvenser for virksomheden, uanset om reglerne er brudt med vilje eller ej. Betydelige bøder, i grove tilfælde fængselsstraf, risiko for erstatningskrav og negativ omtale for blot at nævne nogle.

Afgørelse

Retten i Roskilde har for nyligt idømt en virksomhed en bøde på 400.000 kr. og den ledende medarbejder i virksomheden en bøde på 100.000 kr. for, at have indgået en aftale med konkurrenten om ikke, at påtage sig opgaver for hinandens kunder.

Retten udtalte at det måtte have stået klart for den ledende medarbejder – og dermed for virksomheden, at der var tale om en aftale, som opdelte markedet og potentielt begrænsede konkurrencen.

Bødens størrelse blev på sædvanlig vis udmålt efter en samlet vurdering af overtrædelsens grovhed, varighed og selskabets omsætning.

Praksis

TOMMELFINGERREGLER OM FORBUDDET MOD KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER

Hvad er normalt tilladt og forbudt i forhold til konkurrenter?

+ Købe eller sælge produkter til en konkurrent som led i helt sædvanlig samhandel

+ Møde med en konkurrent, hvor der ikke drøftes konkurrenceretligt problematiske forhold

+ Indhente oplysninger om konkurrenter fra offentlige kilder eller igennem kunder

+ Udlevere en årsrapport eller anden helt offentlig information

÷ Aftaler om priser, rabatter eller forretningsbetingelser, fx at aftale, maksimale rabatter

÷ Markeds- eller kundedeling, fx at aftale, at én sælger på Sjælland og konkurrenten i Jylland

÷ Koordinering af bud, fx at aftale, at én byder med 1 mio. og konkurrenten med 0,9 millioner

÷ Begrænsning af kapacitet, fx at aftale, at der max. sendes 1.000 produkter på markedet

÷ Aftaler om boykot af kunder eller leverandører

Hvad er normalt tilladt og forbudt i forhold til forhandlere?

+ Oplyse en vejledende videresalgspris, som frit kan fraviges

+ Fastsætte en maksimal videresalgspris, som forhandleren frit kan gå under

+ Opsige en forhandler, der ikke opfylder lovlige forpligtelser i forhandleraftalen

÷ Fastsætte en bindende videresalgspris

÷ Fastsætte en mindstepris, som forhandleren ikke må gå under

÷ Belønne forhandleren for at holde et vist prisniveau

÷ Straffe forhandleren for ikke at holde et vist prisniveau

÷ Forbyde forhandleren at sælge til kunder, der selv henvender sig fra andre områder

         Kilde: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.