Har din medarbejdere ret til bonus?

Har jeres virksomhed en bonusordning med medarbejderne og følger denne kalenderåret, så er det snart tid til at kigge nærmere på reglerne herfor.

For uanset om en af dine medarbejdere har fratrådt sin stilling inden udløbet af den periode, der danner grundlag for beregningen af bonusudbetalingen, har medarbejderen efter funktionærloven §17a, ret til en forholdsmæssig bonus. Dette gælder uanset om medarbejderen selv har sagt op, er blevet opsagt, fritstillet eller suspenderet. Dvs. selvom medarbejderen er frataget muligheden for, ved egen indsats, at påvirke de parameter, hvorefter medarbejderen har krav på bonus, så er medarbejderen fortsat berettiget til en forholdsmæssig bonus.

At medarbejderen har ret til en forholdsmæssig bonus betyder, at såfremt medarbejderen er fratrådt den 31/5 og bonusoptjeningen følger kalenderåret, så er medarbejderen berettiget til 5/12 af årsbonussen.

Vær særlig opmærksom på, at også fastholdelsesbonusser som udgangspunkt er omfattet af funktionærlovens §17a. Kun i meget særlige tilfælde vil en fastholdelsesbonus falde udenfor § 17a.

 

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.