CE-mærkning og overensstemmelseserklæring

CE-mærkning og overensstemmelseserklæring – Hvad er det?

CE-mærkning og overensstemmelseserklæring er to termer, som er utroligt vigtige for mange producenter, importører, distributører og forhandlere.

Mange tror fejlagtigt at CE-mærkningen er et kvalitetsstempel, men sådan forholder det sig desværre ikke. CE-mærkningen er alene en indikation for, at produktet lever op til gældende EU-regler. Desværre ser man mange produkter på markedet, som har CE mærket på, men som ikke lever op til det pågældende direktivs krav. Således viser en liste på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside mange opladere til eksempelvis mobiltelefoner, som ikke lever op til det CE mærke, som de er påført.

Der findes inden for EU mere end 20 forskellige forordninger og direktiver, der fastlægger, hvilke produktgrupper der skal CE-mærkes, samt hvilke krav disse produktgrupper skal overholde for at kunne opnå CE-mærkningen. De produktgrupper, der er omfattet, er blandt andet møbler-, el- og gasapparater, legetøj, mobiltelefoner, byggevarer mv. Det er vigtigt som producent at være opmærksom på, at ens produkt godt kan være underlagt flere forskellige direktiver.

Produktet skal CE-mærkes inden det markedsføres i EØS-området. Det vil sige, at produktet skal overholde kravene, uanset om det er produceret Danmark eller importeret fra Asien.

Ansvaret

Ansvaret for at et produkt lever op til CE-mærkningen ligger som udgangspunkt hos producenten. Er man importør af produkter, er man dog ansvarlig for at produkterne overholder CE-mærkningskravene, før de markedsføres i EU.

Overensstemmelseserklæring

Som en del af CE-mærkningen skal der udarbejdes en overensstemmelseserklæring. Hvordan erklæringen skal udformes, og hvad den skal indeholde kan variere fra direktiv til direktiv. I nogle direktiver er det producenten selv, der kan udarbejde erklæringen, hvor andre direktiver stiller krav om, at et uafhængigt organ skal foretage vurderingen.

Overensstemmelseserklæringen skal følge produktet og indeholde oplysninger om, hvilke direktiver produktet er underlagt, kontaktoplysninger på producenten samt oplysninger om produktet. Derudover skal producenten udarbejde de tekniske dossier, der skal indeholde eventuelle konstruktionstegninger og fremstillings oplysninger.

Det er vigtigt, at man som producent/importør har sat sig ind i det pågældende direktiv, så man sikrer at ens dokumentation, CE-mærkning og overensstemmelseserklæring lever op til kravene. I modsat fald kan man blive pålagt et påbud om tilbagekaldelse af produkterne fra markedet.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.