Er en distributøraftale og en leveringsaftale det samme?

En distributionsaftale indgås med en distributør eller en forhandler. Den kaldes derfor også ofte på dansk en Forhandleraftale. Aftalen regulerer samspillet mellem producenten og distributøren. Distributøren handler for egen risiko og regning, idet han indkøber varer med den hensigt at sælge disse videre. Distributionsaftalen regulerer mere forholdet omkring, hvordan distributøren sælger varen videre, end den handler om selv køb og salg af varen. Der er ikke særlovgivning på området, hvorfor de almindelige aftaleretlige regler gælder for området. Parterne har således stor aftalefrihed.

Typisk vil en distributionsaftale regulere hver parts indsats. Producenten vil typisk stille krav omkring salgsindsats, brug af producentens varemærke, hvordan produktet markedsføres mv. Distributøren vil til gengæld stille krav om at producenten assisterer med eksempelvis marketingsmateriale, og eventuelt giver distributøren eneforhandling på et område.

En supplier agreement eller leverandøraftale regulerer det forhold, hvor kunden køber et produkt eller ydelse fra leverandøren ofte til eget brug. En leverandøraftale bruges ofte, hvor der skal leveres komponenter fra en producent til en kunde, der skal bruge dem i deres egen produktion. Leverandøraftalen regulerer således, hvilke produkter/komponenter der skal leveres, hvor mange, hvornår skal de leveres, hvad sker der, hvis de er forsinket, hvordan deles et evt. ansvar, såfremt der er en defekt i det færdige produkt osv.

Så nej, en distributøraftale og en leverandøraftale er ikke det sammen.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.