Hvilke forsikringer er påkrævet/anbefalet, når man starter virksomhed?

Arbejdsskadeforsikring

Hvis du har ansatte i din virksomhed, og det gælder også såfremt, du selv er ansat, er det lovpligtig at tegne en Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikringen sikrer alle ansatte, eller deres efterladte, en erstatning i forbindelse med ulykker eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, der arbejdes under. Arbejdsskadeforsikringen dækker dog kun skader, der giver varige mén og ikke midlertidige skader.

Erhvervssygdomssikring

Er du selvstændig uden ansatte, er det ikke lovpligtigt at tegne en Erhvervssygdomssikring. Er du derimod en privat arbejdsgiver – altså har du ansatte – er du forpligtet til at tegne en Erhvervssygdomssikring. Denne forsikring dækker og udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme.

Ansvarsforsikring (Rådgivning)

Arbejder du i en branche, hvor du yder rådgivning, herunder eksempelvis juridisk rådgivning, revision, arkitekt mv., kan det anbefales at tegne en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker det ansvar, du som rådgiver har, hvis du bliver holdt ansvarlig for mangelfuld rådgivning, der har medført et tab for din kunde. I nogle brancher er en ansvarsforsikring obligatorisk – eksempelvis for advokater, hvor det for andre er frivilligt. Er du i tvivl om, hvorvidt det er obligatorisk eller frivilligt for din branche, så kontakt os endelig eller kontakt din brancheorganisation eller forsikringsselskab.

Almindelige forsikringer

Ejer dit selskab køretøjer, skal sådanne naturligvis forsikres af dit selskab, ligesom du, afhængig af forholdende omkring dit lejemål, skal tjekke, hvorvidt dit indbo på kontoret er dækket af udlejers forsikring, din egen forsikring eller om separat forsikring skal tegnes. Er du selv ansvarlig for den bygning, hvorfra du driver virksomhed, skal du sikre dig mod brand, lynnedslag og eksplosion via en bygningsbrandforsikring.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.