Hvad indeholder en hemmeligholdelsesaftale / NDA?

Hemmeligholdelsesaftalen eller NDA’en! Den mest anvendte aftale mellem virksomheder. NDA’en bruges typisk i de situationer, hvor virksomheder ønsker at indgå i en drøftelse eller samarbejde med hinanden. Måske sidder begge parter med informationer, som skal gives til den anden, hvilket kaldes en gensidig NDA. Eller måske er det alene den ene part, der skal give informationer til den anden, hvilket kaldes en ensidig NDA.

Indhold

NDA’en indeholder en forpligtelse for parterne til at hemmeligholde den information, som de har modtaget fortroligt. Den modtagende part forpligtes således til at sikre, at informationerne modtaget fra den anden part opbevares, så andre ikke får adgang til den, at informationen ikke videregives til 3. part, at informationer kun deles med medarbejdere, der har behov for at kende til den, samt at informationen ikke bruges på en måde, der anses som misbrug.

Identifikation af fortrolig information

Det er forskelligt, hvordan identifikationen af fortrolige informationer sker. Nogle NDA’er indeholder en generel bestemmelse om, at alle erhvervsrelaterede informationer, som den ene part har givet til den anden, skal anses som fortrolige, med mindre de falder under undtagelserne (se nedenfor). Det vil sige alle tekniske informationer, tegninger, strategier, planer mv. uanset om de er leveret i skrift, mundligt eller på elektronisk medie. Andre NDA’er indeholder bestemmelse om, at informationer kun er underlagt forpligtelsen i aftalen, såfremt de er mærket som ”Fortroligt”. For de mundtlige informationer vil det normalt indbefatte, at man nedskriver mødereferater og stempler dem, for derved at sikre at de også er underlagt forpligtelsen.

Hvilken metode man ønsker, er en smagssag, men man skal være obs på, om ens processer kan sikre, at alle informationer faktisk bliver mærket med ”Fortrolig”.

Undtagelser til fortroligheden

En NDA indeholder typisk en række undtagelser til forpligtelsen. Sådanne undtagelser gælder for 1) informationer som er eller bliver offentligt tilgængelige, forudsat sådan offentliggørelse ikke skyldes modtageren, 2) som den modtagende part var i besiddelse af før modtagelse af informationen fra den anden part, 3) som modtageren kan bevise, de har modtaget fra en anden end den afgivende part.

Varighed

Nogle NDA’er er tidsbegrænset til eksempelvis 3 – 5 år efter underskrift. Andre NDA’er er tidsubegrænset og forpligtelsen løber således så længe informationen er at anse som fortrolig. Hvilken model man vælger bør afhænge af den information, man afgiver. Forældes informationen alligevel indenfor 3-5 år eller påtænker man alligevel at lancere produktet om et år, og dermed offentliggør informationen, så kan man godt acceptere en tidsbegrænsning. Er den information, som man afgiver, derimod på et meget tidligt stadie, skal man nok vælge at kæmpe for en tidsubegrænset forpligtelse, således at informationen hemmeligholdes indtil, du som afgiver, selv vælger at offentliggøre den.

Skabelon til NDA

Her kan du downloade vores skabelon til en NDA. Skabelonen er udviklet af erhvervsjurist Dorthe Kling Zinck fra Bizzjur, og den kan tilpasses, så den lever op til dine behov.

Standardkontrakt NDA

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.