konsulentaftale

Hvad skal en konsulentaftale indeholde, og hvorfor er den så vigtig?

Konsulentaftalen burde være en af de mest brugte aftaler – lige efter hemmeligholdelsesaftalen – men desværre glemmer en del virksomheder at få lavet aftaler med sine konsulenter.

Konsulenter skal forstås meget bredt. Det kan være konsulenter som kommer ind i din virksomhed og laver ledelsesopgaver, bogføring, design, teknisk sparring, ad hoc opgaver samt udvikling. Det kan både være konsulentvirksomheder med bare én ansat og de helt store huse med over 100 ansatte.

Konsulentaftaler kan ligeledes bruges, når du sender opgaver ud af huset. Design, markedsføring og andre ad hoc opgaver.

Hvorfor?

Konsulentaftalen sikrer dig som opgavegiver. Du får således lavet en klar aftale med konsulenten om, hvad der skal laves, hvordan og hvornår. Vigtigst er det dog at du får styr på rettighederne. Hyrer du en konsulent til at lave noget udvikling, design, opdatering mv. er det således vigtigt, at du får overdraget rettigheden. Bygger konsulentens arbejde på et system, som konsulenten allerede har udviklet, så er det vigtigt, at du får adgang til at kunne benytte dette system.

Få ligeledes styr på honoraret samt defineret hvilke omkostninger, ud over honoraret, du vil betale. Få anført en opsigelsesklausul, så du til enhver tid kan opsige aftalen. Hvilke opsigelsesmuligheder konsulenten skal have, skal vurderes ud fra den konkrete situation.

Er konsulentaftalen med et større konsulenthus, bør man overveje at indsætte en bestemmelse om “hvem“ af medarbejderne man vil have. Er der en bestemt medarbejde, man ønsker at få til at udføre opgaven, så få navnet skrevet ned, så konsulenthuset ikke senere kan flytte ham/hende til et andet projekt. Konsulentaftalen skal desuden indeholde en fortrolighedsbestemmelse.

En ganske simpel aftale med stor nytteværdi.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.