Lovvalg og værneting

Så vender jeg lige bøtten om og starter med en kort beskrivelse af de fleste aftalers sidste punkt. Og faktisk er det lidt sjovt at Lovvalg- og værnetingsklausulen er sidst. Lovvalget har nemlig en rigtig stor betydning for forståelsen og ikke mindst fortolkningen af aftalens øvrige bestemmelser. Så læsevenligt ville det være at placere klausulen i toppen, men sådan er kutymen desværre ikke.

Og hvad indeholder bestemmelsen så?

Lovvalget fortæller os under hvilken ret en eventuel tvist skal afgøres. Der vil således være anført om aftalen er underlagt dansk, engelsk eller andet retssystem. Værnetinget henviser til den faktiske placering af konfliktløsningsstedet, uanset om det er domstolen eller voldgiften.

Hvad skal man vælge?

Det er selvfølgelig lidt en smagssag, og der kan ligeledes være forskelle fra branche til branche, hvor man ønsker at have lovvalg og værneting. Nogle brancher kan således opleve gode vilkår i nogle lande, hvor andre brancher aldrig ville bevæge sig ind.

Generelt kan man sige, at vi som danskere – og især med aftaler udarbejdet i dansk juridisk praksis, skal forsøge at holde os fra USA, England samt en række andre tidligere commonwealth lande som Indien, Australien mv.

Omvendt er vi relativt godt stillet, hvis vi kan sikre dansk ret. Handler man internationalt, kan det dog være svært at overbevise udenlandske parter om dansk ret, og man må derfor ofte søge et kompromis.

Jeg har gennem tiderne haft en del sager under tysk ret, og jeg synes det har været nogle fornuftige processer og afgørelser – selv om jeg ikke altid har fået ret. Svensk og norsk minder stort set om dansk, så er også en klar mulighed. Arbejder man med store internationale virksomheder, kan det blive nødvendigt at se lidt længere ud geografisk. Schweiz er kendt som et neutralt land, hvilket man ofte kan få held med at overbevise internationale parter om. Vær dog lige obs på, om de har Holding/moderselskab i Schweiz og dermed indirekte kommer på hjemmebane.

Skal man til Asien kan Singapore eller Hongkong være oplagte muligheder, men da de har basis i common law, vil jeg klart anbefale, at man i så fald vælger en voldgift frem for domstolen. Og smertensbarnet; amerikanske parter ønsker normalt ikke at forlade USA, og ofte må man som mindre spiller acceptere US law. Her er det imidlertid vigtig at holde sig for øje, at der kan være forskel i lovgivningen fra stat til stat. Vælg evt. New York med en voldgift.

Voldgift eller domstol?

Nu har jeg et par gange anført at jeg ville foretrække en voldgift eksempelvis i USA og Asien, men man kan også i Danmark vælge en voldgift frem for domstolen. Men hvad er egentlig fordele og ulemper ved de to systemer? Voldgiften har den fordel at den kan foregå i det skjulte. Det vil sige, at pressen og konkurrenter som udgangspunkt ikke får kendskab til konflikten og/eller de eventuelle tekniske detaljer, der bliver diskuteret. Domstolen vil ofte i erhvervssager være åben for offentligheden. Voldgiftsretten træffer desuden en endelig og bindende afgørelse for parterne, som i modsætning til domstolsafgørelser ikke kan appelleres. Det vil sige, at sagen er afsluttet i 1. instans. En voldgiftssag vil derfor typisk være afgjort før en sag indbragt for domstolen.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Bizzjur hjælper dig gerne med dine juridiske opgaver. Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.