Overdragelse af virksomhed – hvad skal man være opmærksom på?

En hel eller delvis overdragelse af en virksomhed er som udgangspunkt reguleret efter reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven. Det vil sige, at erhververen af virksomheden overtager de hidtil gældende rettigheder og pligter i selskabet. Herunder også i forhold til de eventuelle medarbejdere, der er ansat. Det vil sige, at erhververen er forpligtet til at overtage medarbejderne på samme vilkår, herunder overtage deres anciennitet, løn mv.

Når en virksomhed overdrages, skal virksomhedens kontrakter med leverandører, udlejere og kunder gennemgås. Nogle af kontrakterne kan indeholde bestemmelser om, at de ikke kan overdrages til en ny ejer, og andre kan indeholde en bestemmelse om, at de ikke kan overdrages uden forudgående accept. Såfremt sådanne klausuler findes i kontrakterne, må man agere herefter og indhente forudgående accept, hvis det er tilfældet. Her skal man selvfølgelig kigge på, om det for kunden/leverandøren har betydning, at der er sket ejerskifte. Hvis virksomheden er blevet købt af en konkurrent til en af virksomhedens leverandører, kan man nok godt gå ud fra, at man ikke får det påkrævede forudgående accept til overdragelse.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Bizzjur hjælper dig gerne med dine juridiske opgaver. Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.