Trade Mark vs registreret varemærke – hvad er forskellen?

Jeg er igennem årene blevet spurgt mange gange til forskellen mellem TM og ® samt om hvornår og hvorfor man skal bruge dem.

Trade Mark

TM er en forkortelse for ”trade mark” (varemærke). Symbolet bruges til at vise andre, at man har et mærke, som man bruger og anser som værende sit varemærke. Det kan eksempelvis være relevant at bruge TM-betegnelsen, hvis man ønsker at etablere varemærkeretten via ibrugtagning frem for registrering.

Der er dog i dansk ret ingen regler for brugen af TM. Det er derfor helt på frivillig basis, om man ønsker at bruge betegnelsen.

Registreret varemærke

Forkortelsen ® står for Registreret varemærke og indikerer derfor over for omverdenen, at det givne varemærke faktisk er registreret som varemærke. I Danmark er der ingen lovgivning, der regulerer brugen. Det er derfor helt frit, om man ønsker at tilføje det til sit varemærke.

Uden for Danmark skal man være lidt mere obs. Jeg har kendskab til, at det eksempelvis i Kina kan være problematisk at tilføje ® til sit varemærke, selvom man faktisk har en registrering i Kina. Når man registrerer et varemærke i Kina, såvel som i Danmark, vælger man nogle produktklasser, som varemærket skal være dækkende for. Skulle man i Kina komme til at anvende sit varemærke med ® angivelsen på nogle produkter, der falder uden for de valgte klasser, kan det være i strid med kinesisk lovgivning. Jeg er derfor på et tidspunkt blevet tilrådet af en kinesisk advokat ikke at anvende ® i Kina.

Lignende problemer har jeg kendskab til i USA. Man skal derfor altid sikre sig, at man har undersøgt lovgivningen i et land, før man begynder at eksportere eller markedsføre sine produkter i landet.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Bizzjur hjælper dig gerne med dine juridiske opgaver. Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.