Kom godt i gang med persondataforordningen (GDPR)

 In Nyheder, Ydelser

Den 25. maj 2018 træder den nye Persondataforordning (også kaldet GDPR, som står for General Data Protection Regulation) i kraft. Den skærper kravene til virksomheders behandling af persondata og pålægger virksomhederne strengere dokumentationskrav samt forhøjede bødeniveauer (op til 4% af den årlige globale koncernomsætning).

For mange virksomheder er det endnu svært at vurderer, hvad den nye dataforordning i virkeligheden betyder, samt hvilket arbejde der skal til, før virksomheden overholder den nye Persondataforordning.

Det er derfor vigtigt at I kommer i gang med en foranalyse af jeres virksomheder. Forundersøgelsen giver jer det overblik over jeres data, som er nødvendig for den efterfølgende vurdering af, hvilke tiltag der skal gøres for at sikre overholdelsen af Persondataforordningen.

En foranalyse giver således overblik over virksomhedens aktuelle compliance niveau og identificerer højrisikoområder i virksomheden.

Bizzjur tilbyder at assistere med en sådan foranalayse af jeres virksomhed. Foranalysen tager udgangspunkt i interviews med nøglepersoner samt gennemgang af eventuelle eksisterende politikker.

Typiske områder der undersøges i en foranalyse:

 • Brug og behandling af persondata i HR/personaleafdeling
 • Brug og behandling af persondata i marketingsafdeling
 • Brug og behandling af persondata i salgsafdeling
 • Brug og behandling af persondata i IT-afdeling
 • Gennemgang af politikker og procedurer
 • Gennemgang og vurdering af hjemmeside og eventuelle apps
 • Gennemgang af eksisterende samtykkeerklæringer
 • Gennemgang af eksisterende tilladelser fra Datatilsynet
 • Kortlægning af hvor der anvendes underleverandører til behandling af persondata
 • Kortlægning af eventuelle databehandlingsaftaler
 • Kortlægning af hvorvidt der overføres data til andre selskaber, herunder udenfor EU
 • Vurdering af compliance niveauet i virksomheden

Med en foranalyse i hånden, skabes et overblik over hvilke tiltag der skal implementeres i virksomheden, herunder hvilke politikker og databehandlingsaftaler der skal udarbejdes.

Den konkrete foranalyse sammensættes efter jeres behov og prisen for en foranalyse fastlægges i forhold til omfanget.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Bizzjur hjælper dig gerne med dine juridiske opgaver. Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Ny markedsføringslov 2017undervisning til virksomheder erhvervsjura