salg eller deling af forretningsidé

Det skal du være opmærksom på, når du sælger eller deler din forretningsidé

Før man kan sælge sin forretningsidé, bliver du typisk nødt til at give en eventuel køber en bedre indsigt i, hvad din forretningsidé indebærer.

Involverer din forretningsidé et produkt, kan selve produktet ofte være beskyttet af et patent eller en designbeskyttelse. Men alt udenom – dine tanker, økonomiske kalkulationer mv. – er at anse som en erhvervshemmelighed tilhørende dig. Det er dermed et af dine største aktiver.

Det er derfor utroligt vigtigt, at du fra start får sikret dig mod, at en eventuel tredjepart ”stjæler” din forretningsidé. Det sikrer du dig imod ved at få alle, som du fortæller om din forretningside til, på forhånd at underskrive en hemmeligholdelsesaftale. Dette kaldes også for en NDA (Non Disclosure Agreement).

Når en eventuel køber, investor eller rådgiver har underskrevet en NDA, er du sikret at din forretningsidé forbliver din. Din forretningsidé behandles derfor som fortrolig af dem, der modtager viden herom.

En NDA er en rimelig kort og simpel aftale. Den beskriver overordnet, hvad din forretningsidé går ud på, hvordan modtageren af informationen skal behandle den. Den beskriver også, hvad konsekvensen er, hvis modtageren bryder fortroligheden. Her kan der være indsat en bod, som sikrer dig en engangsbetaling ved brud på fortrolighed, eller der kan være lagt op til, at en erstatning afgøres af domstolen efter eksempelvis dansk ret.

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Bizzjur hjælper dig gerne med dine juridiske opgaver. Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.