Brug af personbilleder på internettet

 In Artikler

Datatilsynet har siden 2002 sondret mellem, om det var tale om et situationsbillede eller et portrætbillede, når de skulle vurdere, om et billede måtte offentliggøres på internettet uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder krævede altid samtykke mens situationsbilleder, hvor en aktivitet eller situation var det egentlige formål med billedet, kunne offentliggøres uden samtykke fra de personer der var afbilledet.

Denne praksis har Datatilsynet nu valgt at ændre. Det vil således ikke længere skulle sondres mellem situations og portrætbilleder. Det vil fremadrettet bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen, som afgør om samtykke skal indhentes fra de berørte personer.

Det vil således fremadrettet være den dataansvarliges ansvar at vurdere, på hvilket behandlingsgrundlag et billede af en identificerbar person kan offentliggøres.

På hvilket behandlingsgrundlag?

Når du ønsker at offentliggør et billede på nettet som indeholder identificerbare personer, skal du vurdere dit grundlag for at offentliggøre. Har du samtykke fra personerne? Har du en legitim interesse i at offentliggøre billedet? Og hvis ja, overstiger denne interesse så den registreredes interesse? (Interesseafvejning).

Ved brug af interesseafvejning, kommer det bl.a. an på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen. Man skal således sikre sig, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Her skal man især være opmærksom, hvis man anvender billederne i markedsføring eller kommercielt.

Datatilsynet har som guide opstillet nogle eksempler, hvor der ikke kræves samtykke og nogle der kræver samtykke.

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke.

  • Billeder af publikum til en koncert
  • Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lign.
  • Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter.

Eksempler på billeder, der normalt kræver samtykke.

  • Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lign.
  • Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lign.
  • Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed.
Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.