Ekstern advokat eller intern jurist?

 In Artikler

Nu blev jeg lige mødt med spørgsmålet igen – hvad er forskellen og hvorfor vælge den ene frem for den anden?

For at starte med sidstnævnte, så mener jeg egentlig ikke, at man skal vælge enten den eksterne advokat eller den interne jurist. Juristen har nogle fordele og advokaten har nogle andre. Som virksomhed står man med det stærkeste team, hvis man ved, hvad man går efter, og hvis man ved, hvor styrken ved hver af sine samarbejdspartnere ligger.

Personligt siger jeg altid til mine kunder, at jeg selvfølgelig ikke kan alt. Det vil være utroværdigt at fremstå som en intern jurist, der kan overtage alt det juridisk arbejde, som et af de store advokathuse plejer at tage. De store advokathuse har jo netop den fordel, at de er store og dermed kan have specialister inden for næsten alle områder.

Der hvor den interne jurist har sin store force er i nærheden til virksomheden. Selv forsøger jeg at være tæt på mine kunder, trække jurakompleksiteten ned til et niveau hvor alle forstår det, samt give mine kunder brugbar respons, enten i form af rettelser i dokumenter, der er klar til at blive sendt direkte til modparten eller i form af konkrete råd. Den interne jurist skal således have føling med virksomheden og være opmærksom på de steder, hvor der er røde advarselslamper og – i givet fald det er inden for et område, hvor egne kompetencer ikke rækker – assistere virksomheden med at få den korrekte hjælp fra advokat.

Flere og flere virksomheder ansætter egne interne jurister. Således er antallet ifølge Advokatsamfundet steget fra 400 til 1400 interne jurister over de sidste 10 år. Det viser alt andet lige, at vi som interne jurister har noget som virksomhederne efterspørger. Og når jeg selv kigger tilbage på de erfaringer, som jeg har med brug af advokater, så tør jeg godt pege på et par steder, hvor virksomhederne har fordel af at vælge den interne jurist frem for den eksterne advokat:

Den oppustede kompleksitet.

Jo, jura er komplekst og det kan være svært at rådgive herom og ikke mindst rådgive omkring et ønsket resultat. Men virksomhederne ved det godt – de hører også om domme, der går den ene vej i en sag og den anden vej i en lignende sag. Men når de kommer til os med et problem, så er det vores opgave at guide dem, og ikke komme med et svar, der ”på den ene side og på den anden side”, efterfulgt af et CMA letter (Cover My …). Den interne jurist kender ofte bedre virksomheden samt virksomhedens risici profil og har derfor nemmere ved at springe alle mellemregningerne over og komme med den konkrete rådgivning.

Kort memo.

Og som følge af den oppustede kompleksitet har vi alle nok prøvet at bede advokaten om et kort memo eller kort redegørelse på et spørgsmål. Det findes simpelthen ikke. 12 A4 sider er vel et minimum. Den interne jurist skal redegøre direkte overfor direktøren, som har mange andre opgaver. Mit mantra siger derfor, at alt skal kunne formuleres ned til 1 A4 side. Så er vi som interne jurister altid klar til at uddybe.

Prisen.

No need to talk about it.

Advokaternes troværdighed er Ifølge en nylig undersøgelse fra kommunikationsbureauet Radius faldet, således at landmænd, buschauffører og revisorer har en højere troværdighed end advokater, som dog klarer sig bedre end håndværkere, bankrådgivere, bilhandlere og politikere. Advokatbranchen har selv mange gode perspektiver på, hvorfor de er gået fra at være anset som troværdige aktører i samfundet, til nu at blive anset som – uhæderlige er for stort et ord – men dog mindre troværdige.

Advokaterne har den seneste tid været ramt af nogle dårlige ”enkelt” sager, hvor advokater (og i nogle tilfælde højtstående advokater) er blevet fanget med fingrene i kassen. Derudover rapporteres der i medierne om især konkurssager, hvor det udadtil fremstår som et tag-selv-bord for advokaterne med honorarer tæt på 100 millioner – og senest sagen om mulig dobbeltrepræsentation i forbindelse med udbyttesagen. Sådanne sager trækker uden tvivl troværdigheden ned for advokatstanden, men fra et B2B synspunkt tror jeg, at mine konkollegers fald i troværdighed dels skyldes de, til tider, hidsige salærer og dels deres manglende evne til at fatte sig kort og præcist til deres kunder.

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.