Incoterms 2020 – Skal du have opdateret dine Salgs- og Leveringsbetingelser?

 In Artikler

Her per 1. januar 2020 er Incoterms 2020 trådt i kraft. Incoterms 2020 afløser de tidligere Incoterms 2010, og da jeres Salgs- og leveringsbetingelser, tilbud, standardkontrakter mv. i dag ofte henviser til Incoterms 2010, skal de måske opdateres.

 

Salgs- og Leveringsbetingelser:

En virksomheds Salgs- og Leveringsbetingelser regulerer, hvem af køber eller sælger der har en rettighed eller forpligtelse. Således vil virksomhedens Salgs- og Leveringsbetingelser ofte beskrive køber og sælgers forpligtelser, omkostninger og risici ved indenlandsk og international transport, herunder hvem der bærer omkostningen til transport, hvornår risikoen for varen overgår mv.

Incoterms er ikke lov, men et regelsæt der aftales mellem parterne. Da Incoterms er internationalt anerkendt og klart fastsætter ensartede definitioner, henvises der i langt de fleste aftaler til en af transportklausulerne fra Incoterms. Der sikres på denne måde en ensartet definition og man undgår efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem aftalens parter.

 

Relevante ændringer i Incoterms 2020 vs Incoterms 2010:

  • I klausulerne FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) er der nu indsat regler for transport med egen transportmidler. Klausulerne dækker derfor nu også situationer, hvor køber eller sælger selv forestår transporten, hvilket ikke var reguleret i Incoterms 2019.

 

  • DAT (Delivered at Terminal) skifter navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ændringen skyldes at ”Terminal” ifølge Incoterms 2010 skulle omfatte ethvert aflæsningssted, og ikke det tekniske synspunkt af en Terminal. Navneændringen i Incoterms 2020 stemmer derfor nu bedre overens med klausulens anvendelsesområde.

 

  • FCA (Free Carrier) åbner mulighed for, at køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidigt er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette kan især være nødvendigt, hvor købesummen betales via remburs.

 

  • Ved CIF (Cost Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid to) er der indsat forskellige minimumsforsikringsdækninger.

 

Bizzjur ApS assistere gerne med opdatering og/eller gennemgang af Salgs- og Leveringsbetingelser, standardkontrakter mv.

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.