Jensens Bøfhus vs. Jensens Fiskerestaurant

 In Domme, Nyheder
Så fik varemærkerettigheder da lige en omgang opmærksomhed. Jensens Bøfhus mod Jensens Fiskerestaurant.

Som jurist bliver jeg nødt til at forholde mig til, at det her er Højesteret der er nået til, at brugen af Jensens Fiskerestaurant var en krænkelse af varemærket Jensens Bøfhus. Jensens Bøfhus har således fået Højesterets accept af, at “Jensens” må anses som et velkendt mærke i Danmark, og at Jensens Fiskerestaurants brug af “Jensens” indenfor samme branche indebar en utilbørlig udnyttelse af Jensens Bøfhus varemærke. Men hold op en mediestorm, der rejser sig mod Jensens Bøfhus.

Jensens Bøfhus har siden 1990 drevet restauranter under navnet Jensens Bøfhus. Sæby Fiskehal ApS der ejes af Jacob Jensen, begyndte i 2001 at drive virksomhed under navnet Jensens Fiskerestaurant. Sæby Fiskehal ApS åbnede i 2005 restaurant i Skagen, i 2011 en restaurant i Kerteminde og i 2012 en restaurant i Fåborg. I dag er kun restauranten i Sæby i drift. Historikken er dog meget relevant, da man her har argumentationen for, at Jensens Bøfhus valgte at starte sagen (anlagt ved  Sø og Handelsretten i 2012). En kommende kæde var måske på vej med et navn, der var tæt på. En Jensens Fiskerestaurant på hver gadehjørne ville måske få de fleste til at antage en vis relation til Jensens Bøfhus.Højesteret vurderede, at en sådan snyltning på Jensens Bøfhus’ renommé samt risiko for forveksling var sandsynliggjort, og afgjorde derfor, at Jensens Fiskerestaurants brug af ordet “Jensens” var en krænkelse af Jensens Bøfhus’ rettighed. Jensens Fiskerestaurant er derfor blevet dømt til at betale kr. 200.000 for krænkelsen, ligesom forskellige domænenavne skal overdrages til Jensens Bøfhus.Forbrugernes reaktioner er pt. forargelse. Forargelse over at den “store” kan gøre sådan mod den “lille”. Facebook-siden “Boykot Jensens Bøfhus” har været aktiv i 6 timer og har allerede over 12.000 personer, som synes godt om. Tonen mod Jensens Bøfhus er hård. Der er lavet afstemning om, om det er “fair”, at Jensens Fiskerestaurant skal betale 200.000 kr. til Jensens Bøfhus, 96% mener nej. Der er ligeledes oprettet en indsamling til fordel for Jensens Fiskerestaurant.

Ejeren af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, er her til aften ude og sige, at han er ked af kritikken og alle skældsordene. Burde Jensens Bøfhus havde forudset denne kritik?

Juridisk set mener jeg, at Jensens Bøfhus gjorde det rigtige. De løb efter bolden og fik mål. Der var sket en krænkelse af deres rettighed, og det blev de nødt til som rettighedshaver at handle på. At eje og vedligeholde et mærke som Jensens Bøfhus kræver både mange penge og megen tid. At tillade andre at nærme sig vil på sigt udvande rettigheden og alle kræfter dermed spildt.

 

20. december 2013

Holder Hr. og Fru. Danmark, virksomhedernes skæbne i hænderne?

Enhedspatentet og Patentdomstolen skal nu til folkeafstemning den 25. maj 2014. Men i en nation hvor medier og mennesker snakker om ”patent på et navn” og verdenspatenter og i det hele taget, roder rundt i termer og regler, har man så nogen mulighed for, at få forklaret vælgerne hvad dette går ud på? Og er vælgerne egentlig interesseret?

Som det ser ud i dag, er det forbundet med store omkostninger at søge patent i EU og forbundet med endnu større omkostninger, at håndhæve patentet efter udstedelsen. Det er disse omkostninger man fra EU’ side forsøger, at gøre op med ved, at indføre Enhedspatentet og Patentdomstolen.Enhedspatentet skal gøre det muligt for virksomheder, at søge om patentbeskyttelse i de 25 deltagende lande ved blot, at indlevere en enkelt patentansøgning til Det Europæiske Patentkontor. Patentansøgningen vil her blive behandlet og såfremt ansøgningen opfylder kravene til patentering, vil et patent blive udstedt med direkte virkning i de 25 deltagende lande.

Foruden Enhedspatentet, etableres en ny EU Patentdomstol, som får eneretten til at træffe afgørelser i tvister om patenter. Dvs. at med den nye Patentdomstol vil tvisterne kunne afgøres i en samlet proces og være gældende for samtlige 25 deltagende lande, hvor rettighedshaver i dag må gå til de nationale myndigheder og domstole såfremt de ønsker, at håndhæve deres patent i et land. En ny Patentdomstol vil derfor minimere omkostningerne ved håndhævelse af patenter samt sikre mod modstridende domme i forskellige lande.

Fordele:

  • Nemmere og billigere at få en bredere europæisk patentbeskyttelse.
  • Minimere omkostningerne ved håndhævelse.
  • Sikre ensartede afgørelser med virkning for alle deltagende lande.
  • Tilskynde flere danske virksomheder til at søge europæisk patentbeskyttelse.

Ulemper:

  • Bliver nemmere for udenlandske rettighedshavere at føre sag mod danske rettighedshavere.
  • Flere patenter på det danske marked som kan besværliggøre innovationen.
  • Risiko for patent trolde.

 

Og hvad så hvis de danske vælgere stemmer nej – er vores virksomheder så dårlig stillede?

Nej, de skal nok klare sig. Et nej betyder blot at Danmark ikke bliver et af de 25 deltagende lande, men de resterende 24 lande vil fortsat etablere en ny Patentdomstol samt Enhedspatentet. Det betyder, at en dansk virksomhed der ønsker patentbeskyttelse kan søge Enhedspatentet gældende for de 24 lande, men ønsker de også beskyttelse i Danmark skal de ansøge separat i Danmark. Et nej vil tilsvarende nok hindre mange virksomheder i, at patentere og håndhæve rettigheder separat i Danmark. Det kan dog medføre at nogle Internationale virksomheder afholder sig fra det danske marked – med potentiel mistede arbejdspladser, til følge.

Uanset hvad, så mener jeg at fordelene taler for et Ja, men hatten af for det marketingsbureau der nu skal til, at forklare danske vælgere, hvorfor de skal stemme ja. En rigtig svær opgave i en nation hvor rigtig mange ikke forstår eneretten og dermed hvad et patent er.

 

Det berømte VERDENSPATENT
Igen fanges øjnene af en henvisning til det berømte verdenspatent. En annonce indrykket i Børsen, hvor der søges kapital til et produkt, der er lige så godt som da stripsen blev opfundet, den gamle model solgte 500 mio. stk. om året og forventer et salg på 25 mio. stk. af den nye model på det første år. Det ser jo alt sammen rigtig godt ud og dog.Seriøsiteten falder kraftigt når man så laver en henvisning til, at ”Vi har verdenspatent på produktet”.Et verdenspatent findes desværre ikke. Patent rettigheden er national, hvilket vil sige, at man skal søge beskyttelse individuelt i hvert af de lande man ønsker beskyttelse i. Søger man at opnå et ”verdenspatent” vil det sige at man skal til hundredvis af patentmyndigheder rundt om i verden og det vil koste millioner. Derfor, uden at kende til de konkrete virksomheder som skriver de har verdenspatent, så tvivler jeg meget. Ikke engang store globale virksomheder har patentbeskyttelse på deres produkter i hele verden, da det er for omkostningstungt i forhold til udbyttet.
Men hvordan sikrer man sig så?
Hvordan man får mest ”money for value” indenfor patentretten, afhænger selvfølgelig af det konkrete produkt og konkurrencesituationen. Overordnet kan man dog vælge at patentere efter følgende strategier:

  1. Sikre patentbeskyttelse på dine primære markeder. Har du et marked hvor en stor del af din omsætning er koncentreret omkring, så sikker det.
  2. Ansøg om patentbeskyttelse i det land din største konkurrent har hjemsted i.
  3. Vurder hvorvidt produktionen af produkter lignende dine er koncentreret om få lande, og ansøg eventuelt om patentbeskyttelse i de lande.

 

EU patentet – endelig på vej

Ideen om et EU patent har været diskuteret i Europa i årevis, men endelig ser det ud til at patentprocessen for virksomheder der ønsker beskyttelse i EU bliver forenklet. Det var håbet at man allerede fra januar 2014 kunne ansøge om et EU patent, men modstand i en del medlemslande, samt sager anlagt af Spanien hos EU domstolen omkring EU patentaftalens ugyldighed, vil med stor sandsynlighed betyde en forsinkelse. Et EU patent er et patent der med én central udstedelse vil være direkte gyldighed i alle de deltagende lande, således at man ikke behøver at ansøge nationalt i hvert enkelt land eller få valideret et EP patent i de enkelte medlemslande.

 

Vil du have tid til at fokusere på kernen i din forretning?

 Vi kan blandt andet hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter, ændring og oprettelse af selskaber, beskyttelse og registrering af varemærker samt være din interne jurist på ad hoc basis.

Kontakt Bizzjur
Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

eniroNy markedsføringslov 2017