Den nye Ferielov

 In Artikler

Mange har nok allerede hørt om den nye ferielov og tænkt, at det tager vi stilling til senere. Den træder jo først i kræft 1. september 2020. Men en række tiltag skal allerede taget her i første halvår af 2019.

Det nye:

Ferieloven ændres sig således, at man nu kommer til at optjene og afholde ferie i samme periode. Denne periode bliver fra 1. september til 31. august, dog kan afholdelse ske frem til 31. december.

Dvs. man afholder løbende den ferie man optjener, hvorfor man ofte har omtalt den nye ferieordning som en samtidighedsferie. Dette er en stor hjælp når man som nyuddannet træder ind på arbejdsmarkedet. I dag oplever nyuddannede således, at det første års ferie altid er for egen regning, idet de det første år på arbejdsmarkedet optjener ferie med løn, til afholdelse i det efterfølgende år.

Overgangen:

For at få ordningen implementeret, og dermed sikre at nogle arbejdstagere ikke står med op til et helt års optjent ferie i overskud, er der lavet en overgangsordning mellem den gamle og nye ferielov. Overgangsordningen regulerer den ferie der er optjent fra den 1. januar 2019 og frem til den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020. Ferie reguleres i overgangsperioden som følge:

  • Ferie optjent fra den 1. januar 2019 og frem til den 31. august 2019 skal afholdes i perioden 1. maj 2020 til den 31. august 2020.
  • Ferie optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses, se mere herom nedenfor.
  • Ferie optjent fra den 1. september 2020 er under den nye ferieordning og kan dermed afholdes fra den 1. september 2020.

Indefrosne feriemidler:

Den ferie der optjenes mellem den 1. september 2019 og 31. august 2020 bliver indefrosset. Med dette menes at arbejdsgiveren enten vælger at gemme likvide midler eller indbetaler et beløb svarende til den opsparede ferie til en fond, der administreres af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.  Fonden etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond som således varetager den administrative og tekniske drift af fonden. Lønmodtageren får de indefrosne feriemidler udbetalt når denne forlader arbejdsmarkedet.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.