Hvidvaskning! – kun for banker eller for alle?

 In Artikler

De seneste måneder har medierne været fulde af snak om hvidvaskning i bankverdenen, og mange kan måske foranlediges til at tro at det kun er i den sektor man skal være obs.

Men nej. En lang række professioner som revisorer, advokater, fondsforvaltere, banker mv. er underlagt en række krav i Hvidvaskloven, herunder krav om opbevaring af kundelegitimation og indberetning omkring mistænkelige forhold. Så når en revisor beder om kopi af pas eller anden dokumentation for hvem du er, eller når banken ringer for at spørge om ”en mærkelig transaktion” på din konto, så er det for at leve op til reglerne i Hvidvaskloven.

Men selvom man ikke falder ind under rækken af professioner som er underlagt registreringspligt og indberetningspligt, så gælder Hvidvaskloven også for alle andre Erhvervsdrivende, blandt andet omkring det man kalder kontantforbuddet (Hvidvaskloven §5).

Kontantforbuddet.

Kontantforbuddet gælder for alle erhvervsdrivende uanset om man sælger et produkt eller en tjenesteydelse. Forbuddet indebærer at man ikke må tage imod kontant beløb på over 50.000 kr. Modtagelse af kontantbeløb over 50.000 kr. er en overtrædelse af Hvidvaskloven som typisk straffes med bøde eller i værste tilfælde, med fængsel op til 6 måneder. Bødens størrelse udmåles som udgangspunkt som 25% af det beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen, dog mindst 10.000 kr.

I 2009 blev en bilforhandler dømt for 4 tilfælde af brud med kontantforbuddet, ved i forbindelse med salg af biler, at modtage for støre beløb, og fik samlet en bøde på 50.000 kr. I 2011 var det en TV forhandler der blev idømt en bøde på 150.000 kr. for at have modtaget for store kontantbeløb over en længere periode. I sidste tilfælde fik direktøren hos TV forhandleren desuden en personlig bøde på 15.000 kr. oveni.

Rationalet bag kontantforbuddet.

Kontantforbuddet er simpelthen et instrument til at forsøge at modvirke eller besværliggøre at midler, der stammer fra kriminelle eller ulovlige aktiviteter, herunder sorte penge føres ind i økonomien som hvide penge. Hvidvaskloven skal således som helhed søge at hindre, at lyssky indtægter kommer til at se ud, som om de er tjent på ærlig vis.

Man ønsker således med kontantforbuddet at sikre at kunders betaling foregår elektronisk, idet der så efterlades et transaktionsspor, der gør det muligt for politiet senere at efterforske fx en straffesag.

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.